فیلمهای هنرپیشگان خارجی سینمای جهان

فیلمهای آلپاچینو 1-هشتادو هشت دقیقه = دوبله دوصدا 2-فرشتگان در آمریکا = زیرنویس فارسی 3-هر یکشنبه کذایی = زیرنویس فارسی 4-بعدالظهر سگی = 3 صدا با 2 دوبله متفاوت 5-دنی براسکو = دوبله دوصدا 6-فرانکی و جانی = زیرنویس فارسی 7-قهوه چینی = زیرنویس فارسی 8-گلنگری گلنراس = زیرنویس فارسی 9-دیدگاه بازیگران = زیرنوی فارسی 10-راه کارلیتوس = زیرنویس فارسی 11-وکیل مدافع شیطان = دوبله دوصدا 12-دیک تریسی = زیرنویس فارسی 13-مخمصه = دوبله دوصدا 14-بی خوابی = زیرنویس فارسی 15-کار آموز = دوبله دوصدا 16-مردمی که میشناختم = دوبله دوصدا 17-مترسک = 3 صدا با 2 دوبله متفاوت 18-نفوذی = دوبله دوصدا 19-استخدام = دوبله دوصدا 20-انقلاب = زیرنویس فارسی 21-ریکاردو = زیرنویس فارسی 22-صورت زخمی1983 = زیرنویس فارسی 23-بوی خوش زن = زیرنویس فارسی 24-دریایی از عشق = زیرنویس فارسی 25-سرپیکو = دوبله دوصدا 26-سیمونه = دوبله دوصدا  27-صورت زخمی 1932 = زیرنویس فارسی 28-تاجر ونیزی = دوبله دوصدا 29-پسر هیچکس = زیرنویس فارسی 30-دو کلاه = زیرنویس فارسی 31-پدرخوانده1 = دوبله دوصدا 32-پدرخوانده2 = دوبله دوصدا 33-پدرخوانده3 = دوبله دوصدا 34-عدالت برای همه = دوبله دوصدا فیلمهای انجلینا جولی 1-چوپان خوب = دوبله دوصدا 2-کاپیتان اسکای و دنیای فردا = دوبله دوصدا 3-سالت = زیرنویس فارسی 4-تحت تعقیب = دوبله دوصدا 5-زندگی یا چیزی شبیه آن = دوبله دوصدا 6-اقا و خانم اسمیت = دوبله دوصدا 7-بچه اشتباهی = دوبله دوصدا 8-توریست = زیرنویس فارسی 9-تامب ریدر1 = زیرنویس فارسی 10-تامب ریدر2 = زیرنویس فارسی 11-جانی = دوبله دوصدا فیلمهای آنتونیو باندراس 1-سیزده سلحشور = دوبله دوصدا 2-طلای سیاه = زیرنویس فارسی 3-دسپرادو = دوبله دوصدا 4-پانچو ویلا باز میگردد = دوبله دوصدا  5-روزی روزگاری در مکزیک = دوبله دوصدا 6-زن افسونگر = زیرنویس فارسی 7-بی مصرفها3 = دوبله دوصدا 8-شما بیگانه میخواهید ملاقات کنید مرا در تاریکی = زیرنویس فارسی 9-پوستی که در آن زندگی میکنیم = زیرنویس فارسی 10-زنان در آستانه فرو پاشی عصبی = زیرنویس فارسی 11-ببندم بازم کن = زیرنویس فارسی فیلمهای آرنولد شوارتزنگر 1-آخرین حرکت قهرمان = دوبله دوصدا 2-بتمن و رابین = زیرنویس فارسی 3-کونان = زیرنویس فارسی 4-داغ سرخ = دوبله دوصدا 5-انتقام منصفانه = دوبله دوصدا 6-غارتگر 1 = دوبله دوصدا 7-کماندو = دوبله دوصدا 8-پاک کننده = دوبله دوصدا 9-روز ششم = دوبله دوصدا 10-سابوتاژ = دوبله دوصدا 11-ترمیناتور 1 = دوبله دوصدا 12-ترمیناتور 2 = دوبله دوصدا 13-ترمیناتور 3 = دوبله دوصدا 14-یاد آوری مطلق = دوبله دوصدا 16-نقشه فرار = زیرنویس فارسی 17-دروغ های حقیقی = زیرنویس فارسی 18-سونیای قرمز = زیرنویس فارسی 19-بی مصرفها1 = دوبله دوصدا 20-بی مصرفها2 = دوبله دوصدا 21-بی مصرفها3 = دوبله دوصدا 22-ترمیناتور4 جنیسیس = دوبله دوصدا فیلمهای بروس ویلیس 1-دوازده میمون = دوبله دوصدا 2-بلوک شانزده = زیرنویس فارسی 3-آخرین مرد مقاوم = دوبله دوصدا 4-آرماگدون = دوبله دوصدا 5-کچ 44 = زیرنویس فارسی 6-جان سخت1 = دوبله دوصدا 7-جان سخت2 = دوبله دوصدا 8-جان سخت3 = دوبله دوصدا 9-جان سخت4 = دوبله دوصدا

/ 0 نظر / 284 بازدید