فیلمهای هنرپیشگان کلاسیک سینمای جهان

برای مشاهده لیست کامل فیلمهای کلاسیک کمیاب و نایاب دوبله قدیمی و آپدیت های جدید به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.filmdoble5.blogsky.com


فیلمهای کلینت ایستوود 1-خوب، بد، زشت = دوبله دوصدا 2- قاتلی برفراز آیگر = دوبله دوصدا  3- هنگ جانبازان = دوبله دوصدا 4- بخاطر چند دلار بیشتر = دوبله دوصدا 5-هری کثیف = دوبله دوصدا 6-قدرت مگنوم = دوبله دوصدا 7-کارخون = دوبله دوصدا 8- روی خط آتش = دوبله دوصدا 9- جوزی ولز یاغی =  دوبله دوصدا 10- جهانی بی عیب = دوبله دوصدا 11- قدرت مطلق = دوبله دوصدا 12- طناب اعدام = دوبله دوصدا 13- تیزتک = دوبله دوصداّ 14- استخر مرگ = دوبله دوصدا 15- بخاطر یک مشت دلار = 3 صدا با 2 دوبله 16 بلف کوگان  = دوبله دوصدا 17-نابخشوده  = دوبله دوصدا 18-آوازی برای میستی بنواز = زیرنویس فارسی 19-قلعه عقابها = دوبله دوصدا 20-جو کید  = دوبله دوصدا 21- فرار از زندان آلکاتراز = دوبله دوصدا 22-عزیز میلیون دلاری = زیرنویس فارسی 23-گرن تورینو  = دوبله دوصدا 26- ولگردهای دشت مرتفع = زیرنویس فارسی 27-شهر حرارت = دوبله دوصدا 28-سوار سرنوشت  = دوبله دوصدا 29-برانکوبیلی =  زیرنویس فارسی 30-دوقاطر برای خواهر سارا = زیرنویس فارسی 31- از هر راهی که می توانی = اصلی 32-کادیلاک صورتی = اصلی 33-دعوت به مبارزه = دوبله دوصدا 34-روباه آتشین = زیرنویس فارسی 35-مرد کلوپ شبانه = زیرنویس فارسی 36-برخورد ناگهانی = دوبله دوصدا 37-پال ریدر = زیرنویس فارسی 38-تپه اندوهبار = اصلی 39-شکارچی سفید. قلب سیاه = اصلی 40- جی ادگار = زیرنویس - کارگردان کلینت ایستوود 41-نیمه شب در باغ خیروشر = زیرنویس فارسی 42-کابویی های فضایی = زیرنویس فارسی 43-پرنده  = اصلی - کارگردان کلینت ایستوود 44-اثبات جرم = اصلی 45- فریب خورده = اصلی   46- طناب محکم  = اصلی 47- پایدار = زیرنویس فارسی – کارگردان کلینت ایستوود 48-بچه اشتباهی = زیرنویس فارسی 49-آخرت = اصلی - کارگردان کلینت ایستوود 50- منحنی در دسر = زیرنویس فارسی 51- دشتهای پست و مرتفع = منواورجینال دوصدا 52-تازه کار = دوبله دوصدا 53-رودخانه مرموز = دوبله دوصدا - کارگردان کلینت ایستوود 54-نامه هایی از ایو جیما = دوبله دوصدا 55-نقاشی واگن شما = زیرنویس فارسی 56-تحمیل کننده = دوبله قدیمی منوفعال دوصدا 57-بریزی = زیرنویس - کارگردان کلینت ایستوود

/ 0 نظر / 751 بازدید